ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Ημερίδα για τους υαλοπίνακες στην Καβάλα


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Διομ. Κυριακού 17
Τ.Κ. 10445 Αθήνα

Τηλ : 210-8315418
Fax: 210-8315261


E-mail: poevy@poevy.gr

Διαδίκτυο


Δεν υπάρχουν δεδομένα διαδικτύου