ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Νέες θέσεις στα σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης τεχνιτών υαλοπινάκων

Αγαπητά Μέλη,

Κατόπιν πολλαπλών πιέσεων του Προέδρου και του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και της προσπάθειας ένταξης όσο περισσότερων συναδέλφων γίνεται στα σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης τεχνιτών υαλοπινάκων, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα δημιουργίας νέου-ων τμήματος-ων σεμιναρίων.

Επειδή ο κύκλος των σεμιναρίων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τον Οκτώβρη, για να ακολουθήσει η διαδικασία πιστοποίησης στη συνέχεια, η διορία ένταξης σε αυτά λήγει αυστηρά 31 Μαΐου και εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τμήμα.
Το-α καινούριο-α τμήμα-τα θα ξεκινήσουν μέσα στον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν περίπου τέλη Ιουλίου.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια έχουν μόνο οι εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι καθώς επίσης τα μέλη που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να είναι ταμειακά ενήμερα.