ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

  Αρχαιρεσίες Συνδέσμων σε όλη την Ελλάδα - Προγράμματα πιστοποίησης Τεχνιτών Υαλοπινάκων για επαγγελματίες:

Διαβάστε στην κατηγορία ΝέαΤεχνικά προγράμματα πιστοποίησης κλάδου Υαλοπινάκων 2021

 

Α) Eπαναπιστοποίηση για τους επαγγελματίες που είχαν λάβει μέρος το 2015 (μέσω ΓΣΕΒΕΕ με φορέα πιστοποίησης την TUV Hellas) και

Β) Νέος Β’ κύκλος για όσους δεν είχαν λάβει μέρος το 2015,

 

 

Απευθυνθείτε στους κατά τόπους Συνδέσμους που ανήκετε, ή στη γραμματεία της Ομοσπονδίας για να σας ενημερώσει ποιος σύνδεσμος καλύπτει την περιοχή σας.

 

Περισσότερα στοιχεία για τα προγράμματα:

  

Α) Πρόγραμμα Επαναπιστοποίησης :

  • 10ωρη εκπαιδευτική προετοιμασία (μέσω του ΚΕΚ-ΓΣΕΒΕΕ) και διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης(μέσω φορέα TUV HELLAS).
  • Η διδασκαλία γίνεται εξ αποστάσεως και όχι με τον συμβατικό τρόπο σε αίθουσα διδασκαλίας, χωρίς φυσικά αυτό να αποκλείεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
  • Οι διαδικασίες κατάρτισης είναι διαχωρισμένες από τη διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης, για την οποία οι συμμετέχοντες απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στην TUV HELLAS.
  • Η ισχύς του νέου πιστοποιητικού ορίζεται σε 6 έτη

 

Β) ΝέοςB’ κύκλος κατάρτισης, με τις εξής διαφορές σε σχέση με τα παραπάνω:

  • 60ωρη εκπαιδευτική προετοιμασία και διαδικασία εξετάσεων από το φορέα πιστοποίησης
  • Το μέλος απαιτείται να είναι ταμιακά ενήμερο για τα τελευταία 3 έτη τουλάχιστον