ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Συμβουλές για την χρήση υαλοπινάκων από τον Πρόεδρο της Π.Ο.Ε.Β.Υ, κο Λούση Χρήστο


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ

Διομ. Κυριακού 17
Τ.Κ. 10445 Αθήνα

Τηλ : 210-8315418
Fax: 210-8315261


E-mail: poevy@poevy.gr