+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ο εργοδότης θα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και στη συνέχεια θα εκδίδεται η ειδική βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, αφού προηγουμένως διασταυρωθεί αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η εργασιακή σχέση του εργαζόμενου με τον εργοδότη. Η βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας θα χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο το αργότερο πριν την μετακίνησή του και θα ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινείται από και προς το χώρο εργασίας του βάσει του ωραρίου εργασίας του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ θα έχει ισχύ δεκατεσσάρων ημερών.

  Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι θα συμπληρώνουν οι ίδιοι στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την υπεύθυνη δήλωση-Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, με χρήση κωδικών taxisnet, πριν τη μετακίνησή τους και θα μπορούν να την επιδεικνύουν σε τυχόν ελέγχους.

  Για την υποβολή εντύπων για την υπεύθυνη δήλωση βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας  η σχετική εφαρμογή στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ έχει ως εξής : 

  ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Για Εργαζόμενους Επιχειρήσεων)
  για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία) (Για προσωπικές βεβαιώσεις επιτηδευματιών)

  Για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ: με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

  Για αυτοαπασχολούμενους Ελεύθερους Επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ: με στοιχεία TAXISNET