+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Από σήμερα το σχέδιο της επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα – 4/5/2020

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου μας (με ΚΑΔ 47.52 λιανικό εμπόριο) οι οποίες διέκοψαν την λειτουργία τους, το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί στις 11/5/2020 με βάσει την έως τώρα ενημέρωση.

 

Παρακάτω σας στέλνουμε :

 • χρήσιμες ενημερώσεις με βάσει κάποια ερωτήματα που μας τέθηκαν
 • οδηγίες για τα καταστήματα που ανοίγουν από Δευτέρα 4-5-2020 – τα νέα μέτρα και οι κυρώσεις (επισυνάπτεται .pdf)

  Α) Χρήσιμες ενημερώσεις για όλες τις επιχειρήσεις

  Από το ΦΕΚ A 90 – 01.05.2020,που μπορείτε να βρείτε εδώ

   

  Άρθρο δέκατο

  Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας

  1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να παρατείνουν

  την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020……

  δείτε τη συνέχεια στη σελίδα 1485-1486 του ΦΕΚ

   

  Άρθρο ενδέκατο

  Οριστική ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

  1. Επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους

  ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στην αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δύνανται να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τουλάχιστον για το 40% των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και εφόσον η αναστολή έχει διατηρηθεί κατ’ ελάχιστο για δεκαπέντε (15) ημέρες.

  1. Οι συμβάσεις των εργαζόμενων των οποίων ανακαλείται η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
  2. Εφόσον χωρεί ανάκληση της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης κατ’ αναλογία

  των ημερών διάρκειας της αναστολής.

  1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
  2. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται για επιχειρήσεις – εργοδότες για τις οποίες συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας με εντολή δημόσιας αρχής κατά τον μήνα Μάιο 2020.

   

  Άρθρο δωδέκατο

  Προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας

   

  1. Επιτρέπεται η προσωρινή ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για έκτακτες, κατεπείγουσες, μη αναβαλλόμενες και ανελαστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττεται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ). Για το διάστημα της ανάκλησης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλονται από τον εργοδότη οι συμβατικές αποδοχές κατ’ αναλογία των ημερών απασχόλησης.
  2. Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που κάνουν χρήση της προσωρινής ανάκλησης της παρ. 1, υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της παρεχόμενης έκτακτης εργασίας.
  3. Μετά από τη λήξη της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας συνεχίζεται η αναστολή της σύμβασης μέχρι της συμπληρώσεως του πλήρους χρονικού διαστήματός της.
  4. Για το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής της σύμβασης εργασίας κατ’ εφαρμογή του παρόντος, υπόχρεος καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων είναι ο εργοδότης.
  5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξειδικεύονται οι όροι και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

   

   

  * Επίσης στο ΦΕΚ A 90 – 01.05.2020 δείτε περισσότερα για την επάνοδο και επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εδώ

   

   

   

  Β) Όλες οι οδηγίες για τα καταστήματα που ανοίγουν από Δευτέρα 4-5-2020

  Τα νέα μέτρα και οι κυρώσεις

   

  Παρατίθενται κατωτέρω οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που ανοίγουν καθώς και τα μέτρα (ανανεωμένα όπως ισχύουν σήμερα) που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις αυτές με τις μέχρι τώρα οδηγίες των υπουργείων Υγείας, Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας.

   

   

  ΚΑΔ καταστημάτων που ανοίγουν από 4 Μαΐου

  47.41

  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων

  υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.42

  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα

  καταστήματα

  47.61

  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.62

  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα

  καταστήματα

  47.64

  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.76

  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων

  συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

  71.20

  Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

  96.02

  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

  96.09.19.08

  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

   

  Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας και λιανικό εμπόριο οπτικών

  ειδών (υπάγεται στο γενικό ΚΑΔ 47.78)

   

   

   

   

  Μέτρα αποστάσεων και ειδικές απαιτήσεις.

  Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ

  47.41

  Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων

  υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.42

  Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα

  καταστήματα

  47.61

  Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.62

  Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα

  καταστήματα

  47.64

  Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

  47.76

  Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων

  συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

  96.09.19.08

  Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

  47.74.75.03

  Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας

   

  Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου

  (πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη)

   

  Πληθυσμός ατόμων

  (μικτός εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Έως 20 τ.μ.

   

  4 άτομα

  Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18τμ – 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ.

   

  4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την

  επιφάνεια από 20 έως 100 τμ

  Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50τμ – 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ) συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και

  πελάτες)

   

  Άνω των 100 τ.μ.

   

   

   

   

   

   

  12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

  Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τμ (12 άτομα έως επιφάνεια 100 τμ + 2 άτομα για την

  επιφάνεια από 100 έως 130 τμ) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Παράδειγμα β: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 400 τ.μ. (12 άτομα για την επιφάνεια έως 100 τμ + 20 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 400 τμ ) συνολικά 32 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

  12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

   

  Άνω των 300 τ.μ.που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1

  άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.

   

  Ειδικές Απαιτήσεις

   

  -Έναρξη λειτουργίας 10 π.μ. και διεύρυνση ωραρίου κατά περίπτωση

  -Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρα μεταξύ ατόμων

  – Σύστασηγια χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό

  -Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%. [Υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους ανελκυστήρες]

  -Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα

  παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας

   

  Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ

  96.02

  Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

  Μέτρα τήρησης αποστάσεων και ειδικές απαιτήσεις.

  Ειδικοί όροι λειτουργίας

  -Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα

  -Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων

  -Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα

  Υποχρεωτικήχρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό

  Ισχυρή σύσταση για τους πελάτες η χρήση μάσκας

  -Γάντια μίας χρήσης για τους εργαζόμενους σε κέντρα αισθητικής

  -Ωράριο λειτουργίας καθημερινών (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 10 μ.μ., Σάββατο: 7 π.μ. έως 9 μ.μ

  Απαγορεύεται ρητά η παροχή υπηρεσιών διαφορετική από τις υπηρεσίες του ΚΑΔ 96.20.(μασάζ, Pilates, personal training)

   

   

  Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου

  (πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη)

   

  Πληθυσμός ατόμων

  (μικτός εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Έως 20 τ.μ.

   

  4 άτομα

  Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18τμ – 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ.

   

  4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την

  επιφάνεια από 20 έως 100 τμ

  Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50τ..μ – 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ) συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Άνω των 100 τ.μ.

   

   

   

   

   

   

  12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

  Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τ.μ. (12 άτομα έως επιφάνεια 100 τμ + 2 άτομα για την

  επιφάνεια από 100 έως 130 τμ) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

   

  Παράδειγμα β: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 400 τ.μ. (12 άτομα για την επιφάνεια έως 100 τμ + 20 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 400 τμ ) συνολικά 32 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

  12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ

   

   

   

   

  Πρόστιμα για τους παραβάτες

   

  Σύμφωνα με το άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτοτης ΠΝΠ της 1ης Μαΐου ισχύουν τα εξής :

  Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο. Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης – Κείμενο νόμου

  1. Προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, είναι δυνατόν, να προβλέπονται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, στο σύνολο ή σε μέρος της Επικράτειας, σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή και κατηγορίες αυτών, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς, χώρους συνάθροισης κοινού:

  α) υποχρεωτική χρήση μάσκας,

  β) μέτρα τήρησης μέγιστης αναλογίας ατόμων ανά ορισμένη επιφάνεια και ελάχιστης απόστασης μεταξύ τους,

  γ) μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, δ) ειδικοί κανόνες λειτουργίας.

   

  1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τα μέτρα της παρ. 1 επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από εκατόν πενήντα (150) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα ανωτέρω μέτρα επιβάλλεται, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

   

  1. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της παρ. 1, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή του διοικητικού προστίμου της παρ. 2 είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019.

   

  1. Με την απόφαση της παρ. 1 εξειδικεύονται το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 2, αναλόγως του βαθμού διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, καθώς και τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα για την επιβολή κυρώσεων και προβλέπεται η εφαρμοστέα διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.