+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε μετά και την ολοκλήρωση των σεμιναρίων τεχνικής κατάρτισης, οδεύουμε για το 2ο και σημαντικότερο βήμα, την πιστοποίηση προσόντων.

Για την απόκτηση της πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν  εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν σε αίθουσες έως 25 ατόμων, θα έχουν διάρκεια 1,5 ώρα και θα πρέπει να απαντηθούν 60 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέταση θα πρέπει να απαντηθεί σωστά το 70% των ερωτήσεων, δηλαδή 42 ερωτήσεις.

Λίγες ημέρες πριν τις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθεί ένα σύντομο επιμορφωτικό σεμινάριο (διάρκειας 3-4 ωρών) όπου θα γίνει περιεκτική επανάληψη της διδακτέας ύλης, θα επιλυθούν απορίες, θα παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με την εξεταστική διαδικασία και θα καλυφθεί κάθε άλλη εκπαιδευτική ανάγκη.

 Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτούνται τα παρακάτω:

  1. Συμπλήρωση αίτησης του φορέα πιστοποίησης και καταβολή 150€  σε τραπεζικό λογαριασμό (το κόστος πιστοποίησης καλύπτεται από το έργο και θα σας επιστραφεί εις ολόκληρο υπό την προϋπόθεση ότι θα έχετε λάβει μέρος στις εξετάσεις).
  2. Το ποσό αυτό θα πρέπει να έχει κατατεθεί 10 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.
  3. Να είστε ταμειακά ενήμεροι στο Σύνδεσμο σας (όσοι δεν έχουν καταβάλει το ποσό της συνδρομής τους προς το Σύνδεσμο δεν θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις).

 Τέλος, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τον καθένα ξεχωριστά από τα στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για τη λεπτομερέστερη ενημέρωσή σας.