+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Η ΠΟΕΒΥ συνεργαζόμενο μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Πυροπροστασίας Κατασκευών (ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ)

Στόχοι του ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ αποτελούν:

  • η αποτροπή ή σημαντική μείωση των απωλειών ζωής και περιουσίας λόγω φωτιάς στις κατασκευές, μέσω της διαμόρφωσης και υποστήριξης προδιαγραφών και προτύπων πυροπροστασίας,
  • η μελέτη και οι προτάσεις μέτρωνγια τη βελτίωση των κανονισμών πυροπροστασίας,
  • η συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με την κατάρτιση νόμων, αποφάσεων και κανονισμών, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τη θέσπιση προδιαγραφών πυροπροστασίας και μηχανισμού τήρησης αυτών (έλεγχος μελετών, έλεγχος υλοποίησης μελετών, πιστοποίηση), καθώς και
  • η προώθηση και συμβολή στην ανάπτυξη σχέσεωνκαι επαφών των μελών του με εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αρχές και οργανισμούς, καθώς και ενδιαφερόμενα μέρη με συναφείς δραστηριότητες.

    Το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ προσφέρει σημαντικότατη διεθνή εμπειρία από τα μέλη του, αλλά και από τη συνεργασία με αντίστοιχους διεθνείς οργανισμούς (Confederation of Fire Protection Association Europe CFPA-E του οποίου είναι πλήρες μέλος) για: συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού με τεκμηρίωση από εμπειρίες σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλο το εύρος των φάσεων διαμόρφωσης της σχετικής νομοθεσίας πυροπροστασίας και των κανονιστικών αποφάσεων, ενημέρωση και εκπαίδευση στους μηχανικούς σε συνεργασία με φορείς για το Νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων και ευαισθητοποίηση του κοινού στα θέματα της Πυροπροστασίας Κτιρίων.

    Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων θα ήθελε να ευχαριστήσει το ΕΛ.Ι.ΠΥ.ΚΑ για την τιμή να συμμετάσχει στο πολύτιμο έργο του.