+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ

«Νέο Εξοικονομώ» & ενεργειακοί υαλοπίνακες: Η «χαμένη ευκαιρία» για χιλιάδες νοικοκυριά

 

Προκλητική και στοχευμένη, η απουσία της αυτόνομης δράσης για την αντικατάσταση των Υαλοπινάκων ως επιλέξιμη παρέμβαση, από έναν οδηγό προγράμματος συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, όπως το «Νέο Εξοικονομώ».

Μία δράση, δηλαδή, της οποίας θα μπορούσαν να επωφεληθούν χιλιάδες Έλληνες πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς και η οποία θα συνέβαλλε καθοριστικά στην ενεργειακή θωράκιση της χώρας, με αναπτυξιακό πρόσημο και τη ραγδαία μείωση των ρύπων αφού εξοικονομείται, από κάθε τετραγωνικό μέτρο υαλοπίνακα, έως και 120 κιλά CO2 ετησίως.

Γνωρίζοντας πρώτοι και έγκυρα τις εξελίξεις στον κτιριακό τομέα, διαπιστώνουμε ότι η χρήση των Υαλοπινάκων είναι πρωταρχικής σημασίας και ιεραρχείται στην παγκόσμια κοινότητα, ως η Νο1 επιλέξιμη επέμβαση για την ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, διότι είναι ο ποταμός ροής της θερμότητας, τόσο ως προς την εκροή όσο και προς την εισροή υπέρυθρης ακτινοβολίας.

Επισημάνσεις της ίδιας της ΕΕ, υποδεικνύουν την ανάγκη θωράκισης του ενεργοβόρου κτιριακού τομέα, ως την ιδανική λύση για τη μείωση της εξάρτησής μας από την εισαγόμενη ενέργεια και ως έναν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης, για κάθε χώρα μέλος. Γνωρίζουμε όλοι, ότι η μεγαλύτερη απώλεια στο κτίριο, προκύπτει από τους Υαλοπίνακες. Στη χώρα μας, το 60% της κατανάλωσης ενέργειας, πραγματοποιείται από το κτίριο.

Οι ενεργειακοί Υαλοπίνακες 3ης γενιάς προσφέρουν σε σχέση με τα απλά μονά ή διπλά τζάμια βελτίωση θερμομόνωσης 200% έως 400%, και επιτυγχάνεται απόσβεση κόστους σε 2 έως 4 έτη.

Όπου, λοιπόν, δεν απαιτείται αντικατάσταση κουφωμάτων, η οποία καταλαμβάνει και το μεγαλύτερο κόστος στο τελικό προϊόν (παράθυρο), χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση, απλά μόνο αντικαθιστώντας τους υαλοπίνακες, καλύπτονται οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ.

Θέτουμε λοιπόν, ερώτημα στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: γιατί δεν εισακούστηκαν οι τεκμηριωμένες απόψεις των καθ’ ύλην αρμόδιων μελετητών επί του θέματος;

Αντ’ αυτού, η αντικατάσταση των υαλοπινάκων, εντάχθηκε ως παρέμβαση στο «Νέο Εξοικονομώ», μόνο στα διατηρητέα κτίρια(!) χωρίς να γίνεται αναφορά στην ανάγκη ευρύτερης αντικατάστασής τους.

Η ως άνω αναφορά επιβάλλει να αχρηστεύονται καλής και σύγχρονης ποιότητας κουφώματα, ενώ μία απλή αντικατάσταση των υαλοπινάκων, θα προσέφερε τεράστιο έργο και θα αποφεύγονταν, χιλιάδες άλλες μη επιλέξιμες μικροεπεμβάσεις, που απομειώνουν το ποσόν της επιδότησης.

Το αρνητικό αποτέλεσμα της προτεινόμενης παρέμβασης στο νέο πρόγραμμα, είναι να χαθεί η βασική επιδίωξη: Μεγάλη και γρήγορη εξοικονόμηση και απόσβεση κεφαλαίου, με μικρό κόστος σε χιλιάδες πολίτες.

Μάλιστα, επιβάλλεται από το πρόγραμμα να τα πετάξουμε, τοποθετώντας στη θέση τους καινούργια, όμοια με αυτά που πετάξαμε! Τότε και μόνο, μπορούν να τοποθετηθούν τα σωστά Κρύσταλλα-Υαλοπίνακες!

Εν ολίγοις, όλα τα κουφώματα που έχουν τοποθετηθεί στα κτίρια, προϊόντα πιστοποιημένα από ελληνικές επιχειρήσεις και αγορασμένα από τους ιδιώτες- χρήστες των κτιρίων βάσει προγράμματος, θεωρούνται ακατάλληλα.

Ένα ακόμη παράδοξο: Γιατί δεν υιοθετείται η Τεχνική Οδηγία «ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων Ασφαλείας» αφήνοντας έτσι πολίτες και παιδιά εκτεθειμένους, σε πιθανά ατυχήματα από θραύση υαλοπινάκων στους χώρους που διαβιούν, εργάζονται, εκπαιδεύονται;

Επίσης, παρατηρείται συχνά η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων Υαλοπινάκων από αναρμόδιους στο επάγγελμα, άτομα χωρίς τεχνική κατάρτιση διαπιστευμένη από υπεύθυνους φορείς και επιχειρήσεις με άλλο αντικείμενο, καθώς και η εισαγωγή τους από άλλες χώρες.

Αποτέλεσμα; Ο μαρασμός του κλάδου και των επιχειρήσεων, η κάθετη μείωση θέσεων εργασίας, η εκροή συναλλάγματος και η μη είσπραξη πόρων για το κράτος.

Όσο για τον απαιτητό έλεγχο ποιότητας; Κανένας απολύτως έλεγχος!

Το θέμα, για μας, ως Ομοσπονδία, πέραν της υποστήριξής μας σε χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου και των συναφών συνδεδεμένων κλάδων, χρήζει άμεσης επανεξέτασης, απαιτείται δε, αν μη τι άλλο, συγκεκριμένη τεκμηρίωση για τον αποκλεισμό αυτόν, απέναντι στους επιστήμονες και τους πολίτες.

Ακολουθεί ενημέρωση προς τον καταναλωτή:

  • Παραδείγματα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΜΟΝΟ με την αντικατάσταση Υαλοπινάκων.
  • Αρμόδιοι διαχειριστές του Υαλοπίνακα στη χώρα μας βάσει της Τεχνικής Οδηγίας Υαλοπινάκων Ασφαλείας
  • Απαραίτητα Πιστοποιητικά που συνοδεύουν τον Υαλοπίνακα