+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Ο.Ε.Β.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2011-2014

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας προέβη στην υλοποίηση στόχων και δράσεων σε πολλούς και διάφορους τομείς.

‘Εχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και προστασία του κλάδου, την ασφάλεια του πολίτη και τη διάδοση του ενεργειακού υαλοπίνακα και του υαλοπίνακα ασφαλείας.

Αυτοί οι στόχοι και δράσεις είναι οι εξής:

 

 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΜΑ

Το σημαντικότερο επίτευγμα της Ομοσπονδίας ήταν η δημιουργία του Επαγγελματικού Περιγράμματος «Τεχνίτη Μεταποίησης – Εμπορίας Επεξεργασίας και Τοποθέτησης Υαλοπινάκων» με αποτέλεσμα την αναγνώριση του επαγγέλματός μας από το κράτος.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό Επαγγελματικό Περίγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας www.poevy.gr, καθώς επίσης και στην επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη διεύθυνση: www.eoppep.gr/images/EP/EP13.pdf .

 1. ΠΤΥΧΙΟ

Μετά την αναγνώριση του Επαγγελματικού Περιγράμματος άνοιξε ο δρόμος και για τη δημιουργία πιστοποιημένων σεμιναρίων στον κλάδο που θα συνοδεύονται και από την απόκτηση πτυχίου.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΟΕΒΥ σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ εξασφάλισε 300 θέσεις (αντί για 100 που είχαν αρχικά συμφωνηθεί), για την εκπαίδευση και απόκτηση κρατικού πτυχίου, ΔΩΡΕΑΝ, πάνω στο επάγγελμά μας οι οποίες θα καλυφτούν αποκλειστικά και μόνο από τα ΕΝΕΡΓΑ μέλη της Ομοσπονδίας.

Όσοι δεν καταφέρουν να κερδίσουν μια θέση από αυτές τις 300 θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν μεταγενέστερα, επί πληρωμή όμως.

 1. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Ο ενεργοβόρος κτιριακός τομέας σε κάθε χώρα απαιτεί βάση Ε.Ε. επιλεγμένες δράσεις για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η Ε.Ε. έχοντας αντιληφθεί την αναρχία και την ημιμάθεια στα τεχνικά επαγγέλματα δημιούργησε το πρόγραμμα BUILD-UP Skills που αφορά στη σύνθεση εθνικών πλατφόρμων προσόντων και οδικών χαρτών μέχρι το 2020 για κάθε χώρα που συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Απώτερος στόχος αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία «παγκοσμίου» πτυχίου για τεχνίτες που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό χώρο (μόνο οι πιστοποιημένοι τεχνίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως το εξοικονόμηση κατ’ οίκον).

Η ΠΟΕΒΥ για ακόμα μια φορά πρωτεργάτης σε τέτοιες δράσεις συνεργάστηκε με το ΚΑΠΕ, τη ΓΣΕΒΕΕ και πολλούς ακόμα φορείς, ως μέλος της Εθνικής Πλατφόρμας Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη δημιουργία και κατάθεση της πρότασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της στο πρόγραμμα BUILD UP Skills – Greece Pillar Ι για τη δημιουργία Εθνικού Οδικού Χάρτη Προσόντων, συμμετείχε σε κονσόρτσιουμ για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Build-Up Skills –Pillar II.

Η πρόταση η οποία υπεβλήθη και είναι προς αξιολόγηση, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος κατάρτισης και πιστοποίησης για τους τζαμάδες, και τους κατασκευαστές/εγκαταστάτες κουφωμάτων αλουμινίου, εστιάζοντας έτσι στο σύνολο των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα ανοίγματα του κτιριακού κελύφους.

Η Ομοσπονδία θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει-υποδείξει τους κατάλληλους τζαμάδες που θα έχουν την ευκαιρία να καταρτιστούν και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν με αναγνωρισμένο παγκοσμίως πτυχίο.

Στα πλαίσια της συνέχισης της συνεργασίας με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κομμάτι των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η Ομοσπονδία στην παρούσα φάση συμμετέχει στη ομάδα εργασίας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED.

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΠΟΕΒΥ αντιλαμβανόμενη τον ανταγωνισμό μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του Παθητικού Κτιρίου συστράτευσε 12 κλάδους από τους τομείς της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των Παθητικών Συστημάτων, με σκοπό τη δημιουργία μιας Συνομοσπονδίας με μεγάλη δυναμικότητα και εύρος.

Η Συνομοσπονδία αυτή πήρε την ονομασία –Πανελλήνια Συνομοσπονδία Παθητικών Συστημάτων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων- και ήδη έχει προβεί στις απαραίτητες κινήσεις έτσι ώστε να καταλάβει το κράτος ότι πρώτο μέλημα για ένα κτίριο πρέπει να είναι η θωράκιση του.

Ένα από τα έργα που ανέλαβε η Συνομοσπονδία είναι και η μελέτη αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ, την οποία θα εκπονήσει οικιοθελώς και αφιλοκερδώς, διότι αν δεν αναθεωρηθεί ο Κανονισμός τότε δεν θα μπορέσει να υπάρξει απορρόφηση των ανάλογων Ευρωπαϊκών κονδυλίων.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ»

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με μεγάλη αξία τόσο για τους πολίτες, όσο για την οικονομία και ιδίως τον κατασκευαστικό τομέα.

Ειδικά για τον κλάδο του υαλοπίνακα, θεωρούμε ότι το Πρόγραμμα θα μπορούσε συμβάλλει σημαντικά στην τόνωση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα εντός της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας.

Η ΠΟΕΒΥ μετά από συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης κατάφερε να «περάσει» την πρότασή της έτσι ώστε οι πολίτες να απευθύνονται στα μέλη της Ομοσπονδίας για αντικατάσταση των υαλοπινάκων μέσω του προγράμματος.

Δυστυχώς, το εγχείρημα αυτό δεν προχώρησε διότι και πάλι συνάντησε την αδιαφορία των μελών στο κομμάτι που αφορά την ενεργή συμμετοχή τους.

Με γνώμονα την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» και τη μεγιστοποίηση του ενεργειακού του οφέλους, η ΠΟΕΒΥ απέστειλε τις προτάσεις της στο Υπουργείο Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, καθώς επίσης και στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων.

Για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ένωσαν τις δυνάμεις τους και οι φορείς της Συνομοσπονδίας, που υπό την αιγίδα της απέστειλαν επίσης τις προτάσεις τους για την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και την αποφυγή των λαθών που έγιναν στην πρώτη φάση του.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Το Πρόγραμμα «Χτίζοντας το Μέλλον» ήταν ένα πρόγραμμα που είχε δημιουργηθεί για να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα των ενεργοβόρων κτιρίων.

Η Ομοσπονδία κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με το ΥΠΕΚΑ έτσι ώστε να είναι ο μόνος διαχειριστής του υαλοπίνακα. Για το λόγο αυτό είχαν δημιουργηθεί και τα απαραίτητα ιδιωτικά συμφωνητικά.

Λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που βρίσκεται η χώρα, το πρόγραμμα αυτό έχει τεθεί σε αναμονή και περιμένουμε σύντομα την επανενεργοποίηση του.

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ»

Σε συνεργασία με το Κ.Α.Π.Ε., το ΥΠΕΚΑ και το δήμο Αγίας Βαρβάρας η ΠΟΕΒΥ συμμετείχε στο πρόγραμμα «Πράσινη Γειτονιά».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε πιλοτικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε επιβαρυμένες οικιστικές περιοχές, που θα αποτελέσουν πρότυπα – επιδεικτικά έργα για μελλοντικές εφαρμογές .

Μία από αυτές οι δράσεις ήταν η αντικατάσταση των υαλοπινάκων ενός κτιρίου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, την οποία και υλοποίησε η Ομοσπονδία.

 1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ: 1) ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, 2) ΦΟΡΕΙΣ, 3) ΚΟΜΜΑΤΑ

Άλλος ένας στόχος που επετεύχθη ήταν η ενημέρωση των κομμάτων για θέματα που αφορούν:

1)έλλειψη ΚΕΝΑΚ – πρόβλημα απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ

2) επικείμενη καταστροφή του επαγγέλματος του τζαμά (και όχι μόνο) σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το σημείο1

3) ενεργοποίηση του προγράμματος «Χτίζοντας το Μέλλον».

Οι συναντήσεις αυτές έγιναν με τους εξής εκπροσώπους κομμάτων: 1)Γραμματέα Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δημήτρη Βίτσα, 2) Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ β’ Αθήνας κα Καφαντάρη, 3)κ. Σταύρου Πέτρο από το τμήμα Βιομηχανίας & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΣΥΡΙΖΑ, 4) Γραμματέα κοινοβουλευτικής ομάδας ΚΚΕ κ. Αχιλλέα Καντρατζή.

Σε αυτές τις συναντήσεις πρέπει να προστεθούν και οι αλλεπάλληλες που έχουν λάβει χώρα στο ΥΠΕΚΑ με την Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου κα Γιαννακοπούλου Νάντια και όχι μόνο, σχετικά με τα προγράμματα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον» και «Χτίζοντας το Μέλλον».

Σε περιπτώσεις που οι συναντήσεις με Υπουργούς ή και Εκπροσώπους κομμάτων δεν ήταν εφικτές η Ομοσπονδία φρόντιζε να τους αποστέλλει αναλυτικές επιστολές με κύριο στόχο να αναδείξει τον υαλοπίνακα και τη συμβολή του στην ασφάλεια καθώς επίσης να ενημερώσει για την ιδιαίτερη θέση που πρέπει να έχει στα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα.

 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας αναγνωρίσει τη μεγάλη ανάγκη ύπαρξης κανόνων ασφαλείας για την προστασία των πολιτών και των μελών, και αντιλαμβανόμενη το μεγάλο «κενό» νόμου στον τομέα του υαλοπίνακα, η ΠΟΕΒΥ μέσω της ομάδας Προτύπων της έχει προχωρήσει στη δημιουργία των δικών της κανόνων ασφαλείας για την σωστή επιλογή και εγκατάσταση του υαλοπίνακα.

Η Ομοσπονδία έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση των κανόνων αυτών, των οποίων η αποδοχή θα είναι καθολική υποχρέωση των υπαρχόντων και μελλοντικών μελών της.

Οι κανόνες ασφαλείας θα είναι αναρτημένοι και στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και διαθέσιμοι για όλους.

Στη συνέχεια θα κοινοποιηθούν στην Εισαγγελία, στις Πολεοδομίες, στα Υπουργεία, στο Τ.Ε.Ε. και στις Περιφέρειες με σκοπό την πλήρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για την προστασία του πολίτη και των μελών του κλάδου μας.

 1. ΕΚΘΕΣΕΙΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Ομοσπονδία συμμετείχε συνολικά σε πάνω από 20 εκθέσεις και 10 συνέδρια έχοντας σαν στόχο την προώθηση του ενεργειακού υαλοπίνακα και του υαλοπίνακα ασφαλείας και το πώς αυτοί μπορούν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των αναγκών για θέρμανση και ψύξη (συνεπώς και στα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. και του πετρελαίου), μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα καθώς επίσης και στην ασφάλεια των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων αυτών μοίρασε πάνω από 50.000 φυλλάδια συμβάλλοντας έτσι στη διάδοση και αναγνώριση του υαλοπίνακα.

 1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ

Κάνοντας ένα βήμα παραπάνω για την προώθηση του υαλοπίνακα και της Ομοσπονδίας, υπήρξε προβολή στα Μ.Μ.Ε συνολικού τηλεοπτικού χρόνου 260 λεπτών με παρουσίες και σε κεντρικά δελτία ειδήσεων, του ΣΚΑΪ, της ΝΕΤ, του ΑΝΤ-1, του MEGA και του ALPHA, όπου η ΠΟΕΒΥ κατάφερε να ακουστεί παντού. Πέρα από την προβολή στην τηλεόραση υπήρξαν και ζωντανές συνεντεύξεις συνολικής διάρκειας 155 λεπτών στο ραδιόφωνο.

Εκτενείς αναφορές στον υαλοπίνακα έγιναν και σε πλήθος εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων.

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΠΟΤ

Στα πλαίσια της ευρείας προβολής και προώθησης του υαλοπίνακα, δημιουργήθηκαν 2 τηλεοπτικά σποτ τα οποία και παίχτηκαν 8 φορές στο κανάλι της ΝΕΤ.

Την εποχή που παίχτηκαν τα σποτ η Ομοσπονδία ζήτησε από τα μέλη της να είναι ταμειακά ενήμερα για να αποκτήσει τους απαραίτητους πόρους για την περαιτέρω διαφήμιση του υαλοπίνακα, αλλά δυστυχώς εισέπραξε την αδιαφορία τους.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πέρα από την ενημέρωση των μελών της και των πολιτών η Ομοσπονδία στοχεύει και στην ασφάλεια τους.

Για το λόγο αυτό διοργάνωσε φέτος δύο ενημερωτικά σεμινάρια, διάρκειας 8 ωρών το καθένα, για την ορθή επιλογή του υαλοπίνακα και την ασφάλεια που παρέχει, σε 16 μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.) και σε αντιπροσώπους του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (Δ.Ε.Π.Α.Ν.Ο.Μ.).

Εκτός από τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στην πορεία δεν πρέπει να ξεχνάμε και αυτά που ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία έχει διοργανώσει η ΠΟΕΒΥ για τον κλάδο, χορηγώντας ταυτόχρονα και πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Σε αυτά προστίθενται και τα σεμινάρια που είχε διενεργήσει σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς και πολιτικούς μηχανικούς στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκθέσεων & Προβολής (ΕΚΕΠ).

 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ Τ.Ε.Ε.

Η ΠΟΕΒΥ έχει προχωρήσει σε συμφωνία με το Τ.Ε.Ε. για την εκπαίδευση των μηχανικών του πάνω σε ύλη και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο δημιούργησε η αρμόδια ομάδα Σεμιναρίων & Εκπαίδευσης.

Η ύλη αυτή θα υιοθετηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε., η οποία θα χρησιμοποιείται και από όλους τους αρμόδιους μηχανικούς (π.χ. ενεργειακούς επιθεωρητές).

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης των μηχανικών του Τ.Ε.Ε. θα υπάρξει και εκπαίδευση των μελών μας, από την πλευρά του Τ.Ε.Ε. αυτή τη φορά, που θα συνοδεύεται από την απαραίτητη πιστοποίηση.