+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Συνάντηση της ΠΟΕΒΥ με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Απόστολο Μακρυκώστα

Την Τρίτη 7 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της ΠΟΕΒΥ και των λοιπών Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΣΕΒΕΕ, με τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Απόστολο Μακρυκώστα, σε εξαιρετικό κλίμα.  Η θετική ανταπόκριση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας έδωσε τη δυνατότητα να εξεταστούν αρκετά θέματα των τεχνικών κλάδων και να κατατεθούν και γραπτώς οι κοινές προτάσεις αυτών για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν θέματα αδειοδότησης και συναφών ζητημάτων.

  Η ΠΟΕΒΥ αρχικά παρουσίασε την κατάσταση του κλάδου σήμερα και τη σπουδαιότητά της για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας, ενώ εν συνεχεία έθεσε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, όπως ενδεικτικά:

  • Η αδειοδότηση και πιστοποίηση του επαγγέλματος.
  • Η προετοιμασία που έχει γίνει για την εισαγωγή του επαγγέλματος στο εκπαιδευτικό σύστημα.
  • Η παροχή υπηρεσιών αλλά και διακίνηση / εμπορία προϊόντων από επαγγελματίες μη άρτια ή καθόλου εκπαιδευμένους ή πιστοποιημένους, σε αρκετές περιπτώσεις ούτε καν αδειοδοτημένους ή/και με διαφορετική ειδικότητα.
  • Η διακίνηση μη σύννομων προϊόντων από χώρες με άλλα «ευνοϊκότερα» φορολογικά καθεστώτα χωρίς προδιαγραφές (πολλές φορές με πλαστά πιστοποιητικά και έγγραφα).
  • Το μεγάλο πρόβλημα του μαρασμού των τεχνικών επαγγελμάτων της χώρας μας, η απομάκρυνση των νέων από τους κλάδους αυτούς και το συνεχές κλείσιμο των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  • Η εισροή ανειδίκευτου ανθρώπινου δυναμικού χωρίς τεχνική κατάρτιση, προϋποθέσεις και όρους, με κριτήριο μόνο το χαμηλό «κόστος», με συνέπεια να εγκυμονούν κίνδυνοι για την ασφάλεια των πολιτών σε κάθε είδους εφαρμογή και στερώντας τις θέσεις εργασίας από το εργατικό δυναμικό της χώρας.
  • Ο Γ.Γ. κος Α. Μακρυκώστας με τη σειρά του ανταποκρίθηκε θερμά σε κάθε θετική πρόταση επίλυσης των προβλημάτων που τέθηκαν, ενώ για τα ζητήματα Αδειοδότησης/Εκπαίδευσης δεσμεύτηκε να προωθήσει το θέμα στα αρμόδια Υπουργεία και εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, η συνάντηση έκλεισε με την δέσμευσή του Γ. Γραμματέα να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την παρακολούθηση της προόδου των ζητημάτων που κατατέθηκαν.

  Στόχο της ΠΟΕΒΥ, αποτελεί η διάνοιξη νέων δρόμων επικοινωνίας, διαλόγου  και κυρίως δράσης, για την αντιμετώπιση τόσο των προβλημάτων μέσα στον κλάδο, όσο και ευρύτερα για την προστασία των πολιτών και την πρόοδο της χώρας μας, σε όλα τα επίπεδα.