+30 2108315418

Επικοινωνήστε μαζί μας

Π.Ο.Ε.Β.Υ. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων

Βρείτε τον κατάλληλο συνεργάτη στην περιοχή σας εδώ.

Members Login 

Nέα λήξη υποβολής αιτήσεων κ δικαιολογητικών για τη 2η πρόσκληση που αφορά συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας: 28 Ιουνίου 2023

Πληροφορίες στα γραφεία της ΠΟΕΒΥ και στο https://katartisi.acsmi.gr/

 

Έργο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύγχρονων τεχνητών»

Λήξη υποβολής ενδιαφέροντος και δικαιολογητικών: Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020, στοχεύει στην κατάρτιση 1.280 εργαζομένων, με εξαρτημένη σχέση εργασίας του ιδιωτικού τομέα, από όλες τις περιφέρειες της χώρας στα ακόλουθα αντικείμενα:
• Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
• Θέματα Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Τοποθέτησης και Εμπορίας Υαλοπινάκων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην κατάρτιση μίας από τις δύο παραπάνω θεματικές.
Η κατάρτιση, διάρκειας 80 ωρών, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (με τη μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης) ενώ οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων που έλαβαν.

Με το πέρας της εκπαιδευτικής αυτής διαδικασίας θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 400€ (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων).
Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι οι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας του ιδιωτικό τομέα, από κάθε κλάδο της οικονομίας και από όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων και το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής φιλοξενείται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://katartisi.acsmi.gr/.